FISKEVELFERD

Laksens trivsel og helse vår aller høyeste prioritet.

Vårt lukkede anlegg gir oss full kontroll over produksjonsmiljøet og utelukker luseproblematikk og rømning. Dette minimerer også risikoen for genetisk innblanding mot villaks.

Vi benytter Helgelandskystens rene vann som utgangspunktet for vår landbaserte drift. Før vi bruker vannet til produksjon renser vi det. Slik reduserer vi risiko for sykdom og angrep fra parasitter, og vi kan gi laksen gode oppvekstsvilkår i et smittefritt miljø. Vår produksjonsmetode minimerer menneskelig kontakt med fisken før den slaktes. Dette er gode forutsetninger for trivsel og vekst.

Vi legger til rette for at laksen får høy grad av bevegelsesfrihet, og at den får svømme rundt i friskt, strømmende, kaldt vann rett fra havet.

Slik kan du være trygg på at du får et produkt som er ansvarlig produsert med tanke på laksens beste.

LAVT KLIMAAVTRYKK

I all sin vakre villskap er landskapet utenfor kontorvinduet vårt svært sårbart.

Det er opp til oss å sørge for at vi ikke skader eller ødelegger det.

Derfor bygger vi vårt nye anlegg med tanke på fremtiden.

Anlegget er strategisk plassert ved en terskelfjord. Farten på havstrømmene i fjorden vil derfor sørge for rasks utskifting av det rene og klare rene vannet.

Solcellepaneler, turbinering av avløpsvannet samt fornybar vannkraft vil sørge for å holde anlegget i gang.

Vi bygger anlegget i et område som en allerede er etablert til industripark. Vi kan derfor utvikle anlegget på et område som allerede er satt av til et slikt formål og slipper med det å beslaglegge nye naturområder.

Ved høyt fokus på effektivitet og bruk av vegetabilske proteinkilder i fôret har vi ambisjoner om en fisk inn/ fisk ut rate på <1:1 – det vil si at vi produserer mer fisk enn vi forbruker i vår produksjon.

Slik kan du være trygg på at du spiser mat med et veldig lavt klimaavtrykk.

Fornybare ressurser

Gjennom generasjoner har folket på Helgeland lært seg å forvalte alle de ressurser som naturen gir oss, uten å la noe gå til spille.

Derfor vet vi hvor dyrebar rest-råstoffene fra vår produksjon er. Vi vil benytte alt avfall og avløpsvann fra våre anlegg til å produsere biogass og dyrefôr.

Slik kan du være trygg på at vi alltid vil strekke oss mot løsninger som gir varige verdier for lokalsamfunnet, og bærekraftige svar på verdens klimaspørsmål.