ANLEGGET

De optimale forholdene i havet rundt anlegget flyttes på land i vårt gjennomstrømningsanlegg.

Vi vektlegger sterkt kontroll på vannkvalitet inn og ut av anlegget, sikkerhetsfaktorer på O2 og CO2, gjennomtenkt fiskelogistikk, rensing av avløpsvannet samt god fordeling og produksjonsplanlegging med gode rutiner med biologiske avgrensninger i anlegget. Dette gir en trygg og bærekraftig hverdag både for miljøet og laksen.

Vi vil legge opp til et tett samarbeid med forskningsmiljøene og sikre dem lettere tilgang til alle fasene i produksjon av laks.

Slik kan du være trygg på at teknologien i vårt anlegg er bygget på laksens premisser.

Blokk-kjede teknologi

Vi tror på at innsikt og god informasjon om produktet vårt skaper trygge forbrukere.

Derfor vil vi lagre alle våre produksjonsdata i blokk-kjeder. Gjennom disse vil du få tilgang til all informasjon om produktet. Hele veien fra rognkorn, til ferdig middag på din tallerken.

Slik kan du være trygg
på at du vet hva du spiser.