Vi har nå hentet ytterligere kapital i en ny emisjon

Det skjer mye hos oss om dagen. Vår nye emisjon tilfører selskapet solid kapital, hvor Kvarøy fiskeoppdrett får kontroll over selskapet med 50.1% av aksjene.

Det er en glede at Kvarøy Fiskeoppdrett med sitt datterselskap Kvarøy Landbasert AS nå overtar kontrollen i selskapet. Med deres lange erfaring sikrer dette selskapet:

  • Tilgang på smolt
  • Driftskompetanse
  • Salg av laks.

Daglig Leder i Kvarøy Fiskeoppdrett AS Alf-Gøran Knutsen er glad for at de nå har overtatt kontrollen i selskapet slik at de gjennom sin lange erfaring og kompetanse fortsatt kan legge til rette for fremtidens matproduksjon; «Vi ser at for å fortsatt kunne produsere bærekraftig mat i fremtiden, er vi nødt til å finne gode løsninger med å blant annet løfte deler av produksjonen på land. Løsningen for fremtiden er at det finnes aktører både på havet og på land».

Kvarøy har gjennom sin miljøprofil, kompetanse og selskapsstruktur akkurat det vi i Arctic Seafarm er ute etter. Vi er på kysten av Helgeland godt i gang med å etablere et gjennomstrømningsanlegg for oppdrett av storsmolt og laks.

Grunnarbeidet er godt i gang og vi planlegger byggestart høsten 2023!

Eierstruktur