Arctic Seafarm Holding AS har inngått en avtale om kjøp av Mo Industripark AS sitt tomteområde i Nesna kommune. 

Arctic Seafarm Holding AS har inngått en avtale om kjøp av Mo Industripark AS sitt tomteområde i Nesna kommune. 

01.05.2020 inngikk Mo Industripark AS (MIP) og Arctic Seafarm Holding AS (ASH) en intensjonsavtale om at ASH skulle leie tomt og infrastruktur for å etablere sitt landbaserte anlegg for lakseproduksjon på Langsetvågen i Nesna kommune. Partene har i lang tid jobbet i fellesskap med prosjektet for at tomteområdet kunne optimaliseres til en slik etablering. 

Nå har ASH inngått avtale med Mo Industripark om at de får kjøpe hele tomteområdet fra det som opprinnelig var planlagt under navnet Nesna industripark. 

Johs. J. Sylteren AS er godt i gang med å ta ut steinmasser fra tomteområdet. Massene skal som kjent brukes til oppfylling av tomten til Nova Sea sitt slakteri på Lovund. Se vedlagte bilder. 

-Vi er veldig fornøyde med å komme til enighet med MIP om kjøp av deres tomteområde på Nesna. Dette gjør at vi nå selv eier og derigjennom kan utvikle våre planer videre. Vi er fornøyde med den løsningen vi nå har landet på. MIP har hele tiden bidratt konstruktivt og vært løsnings orienterte i prosessen, sier Carsten Rimer, daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS. 

-Jeg er glad for at Arctic Seafarm kan opprettholde framdriften og etablere seg med et innovativt og viktig prosjekt for Nesna og Helgeland. MIP har jobbet med å skape aktivitet i Nesna Industripark i mange år. Arctic Seafarm har utvist både evne og vilje til å finne løsninger på dette sammen med oss, sier direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark AS Jan Gabor.