Arctic Seafarm har inngått en Prosjektutviklingsavtale med Total Betong AS og Eyvi AS.

Prosjektgruppe fra Arctic Seafarm, Totalbetong og Eyvi.

Arctic Seafarm har inngått en Prosjektutviklingsavtale med Total Betong AS og Eyvi AS som samarbeidspartnere for sitt planlagte anlegg på Nesna i Nordland. Arctic Seafarm Holding AS (ASH) planlegger som kjent å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av laks på Langsettvågen i Nesna Kommune – Nordland. ASH har konsesjon på å produsere opp til…

Les mer

Arctic Seafarm Holding AS har inngått en avtale om kjøp av Mo Industripark AS sitt tomteområde i Nesna kommune. 

Langsetvågen - Arctic Seafarm

Arctic Seafarm Holding AS har inngått en avtale om kjøp av Mo Industripark AS sitt tomteområde i Nesna kommune.  01.05.2020 inngikk Mo Industripark AS (MIP) og Arctic Seafarm Holding AS (ASH) en intensjonsavtale om at ASH skulle leie tomt og infrastruktur for å etablere sitt landbaserte anlegg for lakseproduksjon på Langsetvågen i Nesna kommune. Partene…

Les mer

Frakter stein fra Nesna for å bygge nytt lakseslakteri på Lovund

Arctic Seafarm Holding AS inngår nå et enda tettere partnerskap og samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Mo Industripark AS, Arctic Seafarm og Johs. J. Syltern AS har inngått en avtale om at Syltern får tilgang til å ta ut stein på Nesna-tomten hvor Arctic Seafarm skal bygge sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Steinen skal fraktes til Lovund og brukes til oppfylling av tomten til Nova Sea sitt planlagte lakseslakteri. Oppstart av arbeidet vil…

Les mer

Arctic Seafarm Holding AS inngår nå et enda tettere partnerskap og samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Arctic Seafarm Holding AS inngår nå et enda tettere partnerskap og samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Arctic Seafarm Langset AS er et landbasert oppdrettsanlegg som skal etableres i Nesna Kommune på kysten av Helgeland. Selskapet er 100 % eid av Arctic Seafarm Holding AS. Med umiddelbar nærhet til havet og en godt etablert infrastruktur, vil anlegget ligge strategisk svært godt plassert i Nesna Industripark. Konsesjonen er nå innvilget av Nordland Fylkeskommune…

Les mer