ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council-standarden) er en miljøstandard fremforhandlet i samarbeid med WWF. Den setter strenge krav til hvordan fisken er produsert, med særlig fokus på å minimalisere det miljømessige og sosiale fotavtrykket fra kommersiell akvakultur.

En ASC-sertifisering for ansvarlig oppdrett av sjømat gjør det mulig å vise våre kunder og samfunnet for øvrig at vår produksjon av mat foregår på en måte som reduserer
miljømessig påvirkning fra vår oppdrettsvirksomhet, at vi tar hensyn til nærområdet vårt og har gode arbeidsforhold for ansatte.

Alle Kvarøy Fiskeoppdretts lokaliteter er sertifisert i henhold til ASC-standarden, når vårt anlegg er ferdigstilt vil også vi ligge innunder samme standard.

En ASC-sertifisering gjør det mulig å vise våre kunder og samfunnet at vår matproduksjon foregår på en måte som reduserer miljømessig påvirkning fra vår oppdrettsvirksomhet.

Lenker

Les mer om ASC her.