Arctic Seafarm har inngått en Prosjektutviklingsavtale med Total Betong AS og Eyvi AS.

Arctic Seafarm har inngått en Prosjektutviklingsavtale med Total Betong AS og Eyvi AS som samarbeidspartnere for sitt planlagte anlegg på Nesna i Nordland.

Arctic Seafarm Holding AS (ASH) planlegger som kjent å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av laks på Langsettvågen i Nesna Kommune – Nordland. ASH har konsesjon på å produsere opp til 15 000 tonn laks på sin tomt ved Langsetvågen.

Selskapet skrev prosjektutviklingsavtalen med Total Betong AS og Eyvi AS som samarbeidspartnere for prosessanlegget i juni 2021. Partene har, etter det, i fellesskap prosjektert frem et at anlegg som over 2 Moduler skal produsere opp til 15 000 tonn laks.

Prosjektgruppe fra Arctic Seafarm, Totalbetong og Eyvi.

Prosjektgruppe fra Arctic Seafarm, Totalbetong og Eyvi.

Det skal i tillegg til produksjonen i Modul 1 bygges administrasjonsbygg og lager. Samlet sett vil dette ha et bygningsvolum på ca. 25 000 Kvm. Planen videre er å bygge Modul 2 straks Modul 1 er satt i produksjon. Anlegget ar planlagt å være i full produksjon med begge Modulene i 2027.

Fokus på miljø og bærekraft er bærende elementer for ASH. Oppdrett i dette anlegget vil skje uten fare for lakselus og rømning. Alt av vann som slippes tilbake i havet vil bli renset og avfallet vil tas rede på og brukes til produksjon av biogass. En slik måte å produsere laks på vil skape en bedre fiskehelse og trygge arbeidsplasser i et kontrollert miljø.

Prosjektet er et gjennomstrømmingsanlegg hvor sjøvann hentes inn fra ulike dybder avhengig av temperatur og årstid (ca. 85 og 35 meter). Det vil bli etablert lavtrykksturbin på returvannet som gir tilbake ca. 50 % av strømforbruket ved inn pumping av vann. I tillegg vil det bli etablert en stor solcellepark på taket som vil gi en betydelig reduksjon på det totale strømforbruket til anlegget. Miljø, fiskehelse, energi og bærekraft i en sirkulærøkonomisk syklus er de bærende elementene for dette anlegget.

Prosjektutviklingsavtalen strekker seg frem til investeringsbeslutning er tatt for ASH. Intensjonen er deretter å gå videre med en totalentreprise kontrakt mellom Total Betong AS og Arctic Seafarm Holding AS for Modul 1 for detaljprosjektering og bygging, forutsatt at ASH sine målsetninger oppnås. En investeringsbeslutning forventes gjennomført før sommeren 2022.

Total Betong AS har signert avtalen for anlegget og har ved hjelp av samarbeidspartner Eyvi AS og ikke minst ASH sammen med Kvarøy Fiskeoppdrett AS sin store oppdrettskompetanse, på relativt kort tid ferdigprosjektert anlegget. ASH er nytenkende med fokus på fiskehelse, bærekraft og energi noe vi som selskap synes er svært spennende å være en del av. Vi har akkurat avsluttet et settefiskanlegg i Salten og ser frem til å komme i gang med byggingen av dette anlegget på en totalentreprise. Prosjektet er stort, krevende og meget interessant for oss sier Jan Arvid Johansen, Regionssjef Nord i Total Betong AS. Her får vi nytte totalentreprise kunnskapen vi har opparbeidet på fisk i over 10 år fullt ut avslutter han.

Jan Arvid johansen og Carsten Rimer

Jan Arvid johansen og Carsten Rimer