Arctic Seafarm Holding AS inngår nå et enda tettere partnerskap og samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Arctic Seafarm Langset AS er et landbasert oppdrettsanlegg som skal etableres i Nesna Kommune på kysten av Helgeland. Selskapet er 100 % eid av Arctic Seafarm Holding AS. Med umiddelbar nærhet til havet og en godt etablert infrastruktur, vil anlegget ligge strategisk svært godt plassert i Nesna Industripark. Konsesjonen er nå innvilget av Nordland Fylkeskommune og selskapet har dermed en lisenes til å produsere 15.000 tonn laks per år i sitt anlegg, som igjen vil sysselsette rundt 50 personer på Nesna.


Nå inngår Arctic Seafarm Holding AS et enda tettere partnerskap og samarbeid med at Kvarøy Fiskeoppdrett AS nå inntar rollen som største eier i selskapet. Kvarøy Fiskeoppdrett AS er et familieeid selskap som har lang fartstid innen oppdrett. Siden starten i 1976 har de etablert seg som en solid aktør i næringen, og de er kjent for sin sterke miljøprofil. Daglig leder Alf- Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett AS trer nå inn som styreleder i Arctic Seafarm Holding AS, og daglig leder i selskapet, Carsten Rimer ser nå for seg et enda mer integrert og spennende samarbeid med de erfarne oppdretterne.


Vi må ruste oss for fremtiden
Arctic Seafarm Holding AS har som visjon å produsere mat med svært lavt klimaavtrykk med fokus på god fiskehelse. Samtidig som verdens proteinbehov øker i stor fart, må matproduksjonen foregå på en måte som ikke setter dyrevelferd og klimahensyn til side. Derfor skal Arctic Seafarm Langset AS produsere sin fisk på land, hvor gjennomstrømmingsanlegget vil sørge for store mengder friskt sjøvann i karene. Samtidig vil fisken være skånet fra lus og ytre påvirkning, og naturen vil være beskyttet mot rømming. Anlegget som er planlagt vil være drevet av strøm fra solceller, vannkraft og gjenvunnet energi fra produksjonen.


Daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS, Carsten Rimer, er svært glad for at Kvarøy Fiskeoppdrett AS nå blir største eier i selskapet. «Kvarøy har gjennom sin miljøprofil, kompetanse og selskapsstruktur akkurat det vi i Arctic Seafarm er ute etter. Det at de nå investerer enda mer i selskapet sikrer vår tilgang til smolt, driftskompetanse og salg av laks».


Påtroppende styreleder Alf- Gøran Knutsen er glad for muligheten de nå har fått til å kunne være med å legge til rette for fremtidens matproduksjon; «Vi ser at for å fortsatt kunne produsere bærekraftig mat i fremtiden, er vi nødt til å finne gode løsninger med å løfte deler av produksjonen på land. Vi tror løsningen for fremtiden er at det finnes aktører både på havet og på land.» Videre forteller Knutsen at Kvarøy Fiskeoppdrett AS har stor tro på konseptet til Arctic Seafarm Holding AS, og at det har vært, og vil være svært konstruktivt å fortsatt få bidra enda tettere inn med kompetanse og erfaring til et så spennende prosjekt. «Det er nå en gang sånn at havet har en grense for hva det kan bære, og vi ser det som en nødvendighet å være i forkant med å utforske trygge supplement til oppdrett på sjø» avslutter han.


Unike muligheter
I tillegg til å være et svært energieffektivt anlegg ønsker Arctic Seafarm å utforske mulighetene for å gjøre produksjonsavtrykket enda mindre. Tanken er at reststoff fra anlegget kan brukes til å produsere
blant annet biogass. Slik vil de få utnyttet alle ressursene i anlegget på en svært bærekraftig måte, uten at verdifulle ressurser går til spille. Det vil gi unike muligheter til å skape enda flere arbeidsplasser til Helgelandsregionen.


For mer informasjon:
Carsten Rimer, daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS:
Mobil: 91 37 01 07
Mail: [email protected]